Bi xêr hatî malpera zimanê kurdî

Mêvanên heja, hûn dikarin li vir pirs, daxwaz û dîtinên xwe binvîsin.
Bi hêvîya ku em bikarin bi hevra li ser kursên kurmancî û pirsên ziman dan û standineke bi sûd bikin.