Kommentarer

24.02.2015 22:05

Husoye Emin

Kekê Haluk Karekî gelek Pîroz û Heja ye. Ji tera serketin dixwazim.